Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca Oddział Szczecin

Dane kontaktowe:

tel.: 918136288

e-mail: szczecin@rakpluca.org.pl

www: http://www.rakpluca.szczecin.pl

Adres korespondencyjny:

Al. Jana Pawla II 42 70-415 Szczecin

Województwo:

  • Zachodniopomorskie

Dziedzina medyczna:

  • Onkologia

Problem medyczny:

  • C00-D48 Nowotwory

Szczeciński oddział Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca powstał w listopadzi 2008 r. Celem Stowarzyszenia jest walka o lepszy byt chorych na raka płuca i ich bliskich. Zwracamy również uwagę społeczeństwa na zagrożenia wpływające na zwiększoną zachorowalność na nowotwór płuca w Polsce, staramy się zjednoczyć pacjentów, opiekunów, specjalistów w dziedzinie ochrony zdrowia, polityków i przedstawicieli środków masowego przekazu w walce przeciwko tej chorobie. Stowarzyszenie udziela praktycznego i emocjonalnego wsparcia pacjentom i ich bliskim poprzez przekazywanie niezbednych informacji na temat raka puca, profilaktyki i dostępnych możliwości terapeutycznych. Organizuje spotkania, wyjazdy integracyjne, szkolenia i terapię dla osób chorych i ich bliskich. Angażuje się również w inicjatywy na rzecz przeciwdziałania nowotworom płuca m.in. w akcję „Strefy bez dymu”.
Prowadzimy wiele akcji edukacyjnych dla modzieży szkól ponadpodstawowych, między innymi „Nie zapraszaj raka, sa milsi goście” – zachecajacą do zdrowego stylu życia i unikania palenia tytoniu. Wydajemy broszury dotyczące badań profilaktycznych i mozliwych terapii dotyczacych nowotworu pluca.