Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki

Dane kontaktowe:

tel.: 81 5331022, 81 5328346

e-mail: lfoon.lublin@gmail.com

www: http://lfoon.lublin.pl

Adres korespondencyjny:

20-068 Lublin, ul.Leszczyńskiego 23

Województwo:

 • Lubelskie

Dziedzina medyczna:

 • Alergologia
 • Andrologia
 • Anestezjologia i intensywna terapia
 • Balneologia
 • Chirurgia
 • Chirurgia dziecięca
 • Chirurgia plastyczna
 • Choroby psychosomatyczne
 • Choroby wewnętrzne

Problem medyczny:

 • A00 - B99 Choroby zakaźne i pasożytnicze
 • ADHD
 • Akantameboza
 • Alergie
 • Alleszerioza
 • Astma oskrzelowa
 • Autyzm
 • Białaczka
 • C00-D48 Nowotwory

Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych -Sejmik Wojewódzki to :

– związek stowarzyszeń  działających na rzecz osób z różnymi  niepełnosprawnościami z terenu województwa lubelskiego ,

– przekazujący istotne informacje dla środowiska osób niepełnosprawnych na prowadzonym przez siebie portalu niepełnosprawni.lublin.pl,

– podejmujący i koordynujący różnorodne inicjatywy  w tym z  obszaru zdrowia, rehabilitacji, edukacji oraz szeroko rozumianej współpracy międzysektorowej.