Koło Przyjaciół Dzieci Chorych na Cukrzycę przy TPD w Nowym Sączu

Dane kontaktowe:

tel.: 697259129

e-mail: b.garwol@gmail.com

www: http://www.tpd.mnet.pl/kolo_cukrzycy.php

Adres korespondencyjny:

Koło Przyjaciół Dzieci Chorych Na Cukrzycę w Nowym Sączu ul. św. Kunegundy 16 33-300 Nowy Sącz

Województwo:

  • Małopolskie

Dziedzina medyczna:

  • Diabetologia

Problem medyczny:

  • Cukrzyca

W 1979 roku przy ZG TPD w Warszawie powołano Krajowy Komitet Przyjaciół Dzieci z Cukrzycą. W ramach tej organizacji powstały Koła Przyjaciół Dzieci Chorych na Cukrzycę. Koło Przyjaciół Dzieci Chorych na Cukrzycę w Nowym Sączu powstało w 1980 roku. Celem działania Kola jest pomoc dzieciom, młodzieży i rodzicom w trudnościach związanych z chorobą cukrzycy. W tym celu organizuje i prowadzi specjalistyczne formy pomocy, wychowania, opieki, edukacji, rehabilitacji społecznej. Organizuje wyjazdy wypoczynkowe i rekreacyjne. Prelekcje specjalistów. Podnosi poziom wiedzy na temat cukrzycy wśród dzieci, młodzieży i rodziców. Organizuje spotkania okolicznościowe. Wspiera rodziny w walce z cukrzycą i prawidłowym jej prowadzeniu. Terenem działania Koła jest miasto Nowy Sącz i powiat Nowosądecki. Kolo liczy 60 dzieci i młodzieży. Dzięki działalności Koła dzieci i młodzież oraz ich rodzice nie czują się osamotnieni, podnoszą swoja wiedzę na temat cukrzycy i korzystają z wielu spotkań, prelekcji i wyjazdów.