Fundacja SeniorPlus

Dane kontaktowe:

tel.: +48 511 161 785

e-mail: generalny@o2.pl

www: http://www.seniorplus.org.pl

Adres korespondencyjny:

30-663 Kraków ul. Wolska 6/37

Województwo:

  • Małopolskie

Dziedzina medyczna:

  • Choroby psychosomatyczne
  • Diagnostyka
  • Leczenie otyłości
  • Rehabilitacja

Problem medyczny:

  • C00-D48 Nowotwory

Misją Fundacji „SeniorPlus” jest działanie na rzecz : zwiększenia świadomości zdrowotnej  społeczeństwa Seniorów i ich rodzin oraz inicjowanie zmian systemowych prowadzących do poprawy jakości opieki zdrowotnej dla nich. Fundacja „SeniorPlus” zwraca uwagę na to, że efektywna profilaktyka i edukacja ma kluczowe znaczenie dla budowania zdrowego społeczeństwa. Swoją aktywnością Fundacja prowadzi otwartą, publiczną dyskusję na temat sytuacji zdrowotnej osób dorosłych oraz dzieci, by wspólnymi siłami zmieniać niekorzystne statystyki. Wiemy, że tylko skoordynowana współpraca pomiędzy różnymi podmiotami zapewni realny i skuteczny sukces w ochronie zdrowia społecznego