Fundacja SeniorPlus

Dane kontaktowe:

tel.: +48 511 161 785

e-mail: generalny@o2.pl

www: http://www.seniorplus.org.pl

Adres korespondencyjny:

30-663 Kraków ul. Wolska 6/37

Województwo:

 • Dolnośląskie
 • Małopolskie
 • Podkarpackie
 • Świętokrzyskie
 • Łódzkie

Dziedzina medyczna:

 • Choroby psychosomatyczne
 • Diagnostyka
 • Leczenie otyłości
 • Medycyna naturalna
 • Rehabilitacja

Problem medyczny:

 • Astma oskrzelowa
 • C00-D48 Nowotwory
 • Choroba reumatyczna
 • Choroby sieroce
 • Chłoniaki
 • Czerniak
 • inwalidztwo narządu ruchu
 • Nadciśnienie Płucne
 • Nadpobudliwość
 • Nadwaga
 • Nerwica
 • Reumatyzm
 • Schizofrenia
 • Syndrom Tourette'a
 • Zaburzenia psychiczne
 • Łuszczyca

Misją Fundacji „SeniorPlus” jest działanie na rzecz : zwiększenia świadomości zdrowotnej  społeczeństwa Seniorów i ich rodzin oraz inicjowanie zmian systemowych prowadzących do poprawy jakości opieki zdrowotnej dla nich. Fundacja „SeniorPlus” zwraca uwagę na to, że efektywna profilaktyka i edukacja ma kluczowe znaczenie dla budowania zdrowego społeczeństwa. Swoją aktywnością Fundacja prowadzi otwartą, publiczną dyskusję na temat sytuacji zdrowotnej osób dorosłych oraz dzieci, by wspólnymi siłami zmieniać niekorzystne statystyki. Wiemy, że tylko skoordynowana współpraca pomiędzy różnymi podmiotami zapewni realny i skuteczny sukces w ochronie zdrowia społecznego