Fundacja Pomagająca Dzieciom z Chorobami Narządów Ruchu „Idziemy Razem”

Dane kontaktowe:

tel.: 42 6177715

e-mail: biuro@idziemyrazem.pl

www: www.idziemyrazem.pl

Adres korespondencyjny:

Fundacja Dzieciom "Idziemy Razem", ul. Sporna 36/50, 71-938 Łódź

Województwo:

  • Łódzkie

Dziedzina medyczna:

  • Leczenie osteoporozy
  • Pediatria

Problem medyczny:

  • inwalidztwo narządu ruchu
  • M00-M99 Choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej
  • P00-P96 Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym
  • Q00-Q99 Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe
  • Zaburzenia genetyczne
  • Zespół Marfana

Cele statutowe Fundacji są liczne i w związku z tym działalność jest bardzo różnorodna. Najważniejszym spośród nich jest udzielanie pomocy dzieciom cierpiącym na przewlekłe choroby kości, mięśni, stawów i nerwów (narządy ruchu) i ich rodzinom. Jest to głównie pomoc materialna, ale także pomoc psychoterapeutyczna, w tym prowadzenie grup wsparcia dla rodzin dzieci niepełnosprawnych, jak też edukacji medycznej. Wśród celów Fundacji istotne znaczenie odgrywa potrzeba wspierania placówek zajmujących się chorymi dziećmi, m.in. modernizacja pomieszczeń, zakup sprzętu i wyposażenia. Ponad to podejmowanie działań na rzecz podnoszenia sprawności dzieci z chorobami narządów ruchu, w tym organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, a także zabaw sportowych, wycieczek, wyjazdów w tereny rekreacyjne. U dzieci niepełnosprawnych ruchowo bardzo ważne jest rozwijanie aktywności twórczej, wydobywanie uzdolnień m.in. plastycznych, literackich, muzycznych. Dlatego też współpraca Fundacji z różnymi grupami twórczymi, w tym przede wszystkim ze środowiskami artystycznymi ma ogromne znaczenie dla kształtowania osobowości i postawy życiowej.