Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier”

Dane kontaktowe:

tel.: 22 849-96-62

e-mail: gsobolewska@fpbb.pl

www: http://www.fpbb.pl

Adres korespondencyjny:

Al. Przyjaciół 8 lok. 1 A 00-565 Warszawa

Województwo:

  • Mazowieckie

Dziedzina medyczna:

  • Inne

Problem medyczny:

  • inne

W 1997 roku Jolanta Kwaśniewska, ówczesna Pierwsza Dama Rzeczypospolitej Polskiej, powołała do życia Fundację „POROZUMIENIE BEZ BARIER’’ która nieprzerwanie do dziś dnia doskonali formy i jakość udzielanej pomocy. W marcu 2004 roku Fundacja otrzymała status Organizacji Pożytku Publicznego.

W 2013 roku Fundacja zaangażowała się w prowadzenie autorskiego programu pod nazwą „Oswajanie starości”. Misją Programu zainicjowanego przez Prezeskę Zarządu Fundacji, Jolantę Kwaśniewską, jest podniesienie problematyki starości. Kluczowym założeniem przedsięwzięcia jest wymiana doświadczeń międzypokoleniowych poprzez nawiązanie i prowadzenie dialogu. „Oswajanie Starości“ oznacza uświadomienie sobie, że starość jest nieuchronnym etapem naszego życia, ale to od nas samych zależy, jak się na ten etap przygotujemy. Zależy nam na odczarowaniu tego okresu życia: starszy człowiek może być aktywny i piękny. Zaawansowany wiek nie musi oznaczać wykluczenia oraz poczucia braku przydatności – wyjaśnia Prezeska Zarządu Fundacji. Przy Fundacji powstała Rada Programowa Seniorów oraz Zespół ekspertów ds. polityki senioralnej, którego zadaniem jest wypracowanie strategii polityki senioralnej, zwłaszcza programów profilaktycznych. Wśród ekspertów z całej Polski są międzi innymi: lekarze geriatrzy i gerontolodzy, dietetycy, dziennikarze, psychologowie i psychiatrzy, neurolodzy, itp. W ramach programu odbywają się także debaty publiczne, kongresy, konferencje, kampanie medialne, cykliczne audycje telewizyjne, pikniki oraz szereg innych przedsięwzięć kulturalnych.