ONKOPRZESTRZEŃ KREATYWNA 2019 – WARSZTATY LIPIEC-SIERPIEŃ

W imieniu Fundacji Twórczość i Dokumentacja oraz Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych zapraszamy na przedstawicieli organizacji, pacjentów onkologicznych,  ich bliskich, oraz wolontariuszy i terapeutów do wzięcia udziału w drugiej edycji warsztatów  w ramach Onkoprzestrzeni Kreatywnej. Szczególnie zachęcamy osoby młode, aktywne zawodowo.

Warsztaty odbędą się w Siarakowie k. Poznania w terminach:

  1. 27-31 lipca 2019 r. (Warsztat fotografii, Trening mindfulness)
  2. 31 lipca-4 sierpnia 2019 r. (Warsztat emisji głosu i  działań kreatywnych, Warsztat języka filmowego)

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Organizator zapewnia bezpłatny dojazd z Poznania do Sierakowa dla osób, które wyrażą chęć skorzystania z tej formy transportu w formularzu rejestracyjnym.

Warunkiem wzięcia udziału w warsztacie jest zapoznanie się z Regulaminem oraz wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego. 

Więcej na stronie www.pkopo.pl