Onkologia. Powstała pierwsza polska edycja wytycznych NCCN

W ramach międzynarodowej współpracy pomiędzy NCCN, a Narodowym Instytutem Onkologii – Państwowym Instytutem Badawczym i Fundacją Alliance for Innovation opublikowano pierwsze z kilku wytycznych dla ośrodków onkologicznych. Opracowane w wyniku współpracy ekspertów wytyczne zostały oparte na dowodach naukowych i konsensusie ekspertów. Zawierają najnowsze zalecenia dotyczące leczenia nowotworów raka szyjki macicy. Opracowywane standardy mają na celu usprawnienie ogólnoświatowej opieki nad chorymi na raka tak by pacjenci onkologiczni mieli dostęp do leczenia na zbliżonym poziomie w swoich krajach. Edycja polska wytycznych jest jedną z pierwszych jakie udało się opracować w gronie międzynarodowych ekspertów i które będą miały zastosowania poza Stanami Zjednoczonymi.

The National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) to organizacja skupiająca wiodące ośrodki leczące nowotwory w Stanach Zjednoczonych.

Wytyczne NCCN® dotyczące raka szyjki macicy:

Edycja polska to projekt pilotażowy, który działa w ramach współpracy zorganizowanej przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy (NIO-BIP), Polsko-Amerykańską Fundację Alliance for Innovation (AFI) oraz NCCN. W projekcie wzięła grupa polskich onkologów, której przewodniczył Prof. Radosław Mądry (ginekolog onkolog, kierownik Oddziału Ginekologii Onkologicznej w Szpitalu Przemienienia Pańskiego w Poznaniu, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej).

Planowane jest rozszerzenie edycji polskiej wytycznych NCCN; w taki sposób, aby obejmowały one większość przypadków zachorowań na nowotwory w Polsce. Kolejne wytyczne NCCN, które już zostały zaadaptowane to nowotwory ośrodkowego układu nerwowego. Grupie ekspertów przewodniczył Prof. Rafał Tarnawski kierownik Kliniki Radioterapii i Chemioterapii Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach.

Proces adaptacji wytycznych NCCN, rozpoczęła 3 grupa prowadzona przez Prof. Andrzeja Kaweckiego: nowotwory głowy i szyi.

Projekt ten jest realizowany w ramach założeń Narodowej Strategii Onkologicznej.

 Wytyczne NCCN to uznany standard wytycznych klinicznych oraz polityki w leczeniu nowotworów, a także najbardziej dokładne i najczęściej aktualizowane wytyczne dotyczące praktyki klinicznej dostępne dla każdej dziedziny medycyny. Mają one szerokie zastosowanie i są powszechnie doceniane przez specjalistów zajmujących się leczeniem nowotworów na całym świecie.

NCCN pracuje również nad regionalnymi adaptacjami wytycznych, wykonaniem tłumaczeń oraz zharmonizowaniem ich z lokalnymi dostawcami usług medycznych w Afryce Subsaharyjskiej, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej (MENA), na Karaibach oraz w innych krajach w Azji, Europie i Ameryce Południowej.

NIO-PIB w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej odpowiada za opracowanie standardów i wytycznych postępowania diagnostyczno – leczniczego oraz koordynację projektu adaptacji wytycznych NCCN.

Oprócz Polski do tej pory opracowanie takich wytycznych w Europie udało się jedynie w Hiszpanii. W ten sposób polscy pacjenci będą leczeni w myśl najwyższych światowych standardów.

 

 

Źródło: pib-nio.pl