Ogólnopolski Dzień Opiekuna

Z inicjatywy ośmiu organizacji pacjentów został powołany Ogólnopolski Dzień Opiekuna. Dzień będzie obchodzony 12 lutego, czyli dzień po obchodach Światowego Dnia Chorego.

Rola opiekuna w procesie powrotu do zdrowia osoby chorej jest nieoceniona, a mimo to do tej pory w kalendarzach nie było dnia, który pozwoliłby na docenienie poświęcenia oraz wyrażenie wdzięczności tym osobom. W związku z tym z inicjatywy organizacji pacjentów został powołany dzień, który ma zwrócić uwagę na problemy i potrzeby opiekunów, a także podziękować im za ich wsparcie.  Dzień opiekuna ma także na celu podkreślenie wyjątkowych relacji łączących chorego z jego opiekunem i roli opiekuna w procesie choroby i powrotu do zdrowia. Jest to także apel o zwiększenie działań edukacyjnych oraz realnej pomocy, która może poprawić jakość życia i ułatwić sprawowanie opieki nad bliskimi chorymi. 
 

„Choroba, zwłaszcza gdy jest przewlekła, dotyka nie tylko pacjenta – mierzy się z nią cała rodzina. Najczęściej opiekunem zostaje  najbliższa osoba chorego: dziecko, rodzic, współmałżonek lub rodzeństwo.”  fragment Deklaracji powołania Ogólnopolskiego Dnia Opiekuna

Intencją inicjatorów powołania tego dnia jest zwrócenie uwagi na problemy i potrzeby opiekunów, a także podziękowanie im za ich wsparcie. Data ustanowienia tego dnia została wybrana nieprzypadkowo. 12 lutego przypada dzień́ po obchodach Światowego Dnia Chorego, który zwraca uwagę̨ na pacjentów i ich problemy w chorobie. 
 
Ustanowienie Ogólnopolskiego Dnia Opiekuna ma na celu podkreślenie wyjątkowej relacji, łączącej chorego z jego opiekunem i podkreślenie ogromnej roli opiekuna w procesie choroby i powrotu do zdrowia. To także apel o zwiększenie działań́ edukacyjnych oraz realnej pomocy, która może poprawić́ jakość́ życia i ułatwić́ sprawowanie opieki nad bliskimi chorymi. 

Organizacje, które popisały wspólną deklarację dot. powołania tego dnia to Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Fundacja Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, Mazowieckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona, Fundacja „OnkoCafe – Razem Lepiej”, Fundacja EuropaColon Polska, Federacja Stowarzyszeń Amazonki, Fundacja Onkologiczna Alivia oraz Stowarzyszenie „Apetyt na Życie”.