Odczytaj emocje ze znaków

Jak się czuje osoba, która nie rozpoznaje emocji na twarzach osób ze swojego otoczenia? Być może tak samo, jak Europejczyk oglądający znaki kanji.

W kampanii organizacji Autism Forum Switzerland wykorzystano logogramy pochodzenia chińskiego, obecnie używane w języku japońskim, które przypominają nieco ludzkie twarze. Hasło kampanii wyjaśnia, że dla osób z autyzmem emocje innych ludzi są równie trudne do odczytania co znaki egzotycznego alfabetu. Plakaty mają informować o problemie autyzmu i zachęcić do pogłębienia wiedzy na jego temat.

Kreację przygotowała agencja Ruf Lanz z Zurychu. Autorką grafik jest artystka Sylvie Xing Chen.

 

Źródło: kampaniespoleczna.pl