Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej to powstała w 2004 r. fundacja, powołana przez księdza dr Arkadiusza Nowaka. Działalność Instytutu jest przede wszystkim ukierunkowana na wspieranie rozwiązań systemowych dążących do poprawy sytuacji pacjentów, zwiększenia świadomości obywatelskiej w dziedzinie praw pacjenta oraz oddziaływanie na kształtowanie polityki zdrowotnej państwa.