Zapraszamy wszystkie organizacje do współtworzenia portalu i udziału w projekcie Sieć dla Zdrowia.
Prosimy o kontakt: promocja@prawapacjenta.eu