Niekorzystna diagnoza. Jak ją przekazać?

Jakie są Twoje doświadczenia w komunikacji z lekarzem? Czy Twoje oczekiwania zostały spełnione? Czy przekazywanie diagnozy miało wpływ na późniejsze leczenie?

Zespół badawczy Zakładu Socjologii Medycyny i Patologii Społecznej potrzebuje wsparcia przy prowadzonych badaniach. Dotyczą one doświadczeń i oczekiwań pacjentów w komunikacji z lekarzem podczas przekazywania niekorzystnej diagnozy. Niekorzystna diagnoza rozumiana jest tu szeroko, jako rozpoznanie choroby, która związana jest z trwałymi lub stosunkowo trwałymi zmianami w organizmie, wymagającymi stałego lub długoterminowego leczenia, czy terapii ukierunkowanej na łagodzenie objawów czy walkę z bólem (np. cukrzyca, choroba wieńcowa, alergie, nowotwory itd.).

Celem badań jest m.in.: analiza postaw lekarzy i pacjentów w zakresie realizacji standardów komunikacyjnych (norm prawnych i deontologicznych), określenie wpływu komunikacji medycznej na proces diagnostyczny czy stworzenie zaleceń ułatwiających właściwy przepływ informacji między lekarzami i pacjentami.

Ankieta do wypełnienia: http://www.ebadania.pl/9b1a907ead80ad8f

Ankieta składa się tylko z pytań zamkniętych. Jest szczegółowa, a jej wypełnienie zajmuje około 15 minut.