„Nie osądzaj. Wspieraj osoby w kryzysie psychicznym” – kampania MZ

Ruszyła kampania edukacyjno-informacyjna ministerstwa zdrowia, która ma na celu przeciwdziałanie stygmatyzacji oraz autostygmatyzacji osób doświadczających zaburzeń psychicznych. „Nie osądzaj. Wspieraj osoby w kryzysie psychicznym” – apelują ambasadorzy akcji, Sebastian Karpiel-Bułecka i Julia Wróblewska.

Zaburzenia psychiczne dotykają blisko co czwartą osobę w Polsce.

Celem pierwszej w Polsce tak dużej kampanii poświęconej stygmatyzacji i autostygmatyzacji osób w kryzysie psychicznym jest zdefiniowanie pojęcia stygmatyzacji oraz zaprezentowanie właściwej postawy wobec tego zjawiska. Otwartości i uwrażliwienia na osoby w kryzysie psychicznym, a także ich bliskich.

Choroby psychiczne budzą lęk

Jak pokazało „ Kompleksowe badanie stanu zdrowia psychicznego społeczeństwa i jego uwarunkowań – EZOP II”1  wykonane przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, wprawdzie 58 proc. badanych zadeklarowało postawę życzliwości wobec osób w kryzysie psychicznym, ale jednocześnie sprzeciwiło się ich funkcjonowaniu w konkretnych rolach społecznych, zwłaszcza w przypadku, gdy role te wiązały się z większą odpowiedzialnością.

Ponadto choroby psychiczne wymienione zostały wśród trzech budzących lęk przez około 20 proc. osób, co oznacza, że sytuuje się je pomiędzy chorobami bezpośrednio zagrażającymi życiu a takimi obciążonymi stygmatyzacją.

Zobacz człowieka

W kampanii wykorzystano dwuznaczność zwrotu „Sądziłem, że…”, rozumianego jako: wydawało mi się, bo nie wiedziałem i nie rozumiałem – a z drugiej strony – bardzo często oznaczającego wydanie wyroku, skazanie na cierpienie, ból, izolację i odrzucenie.

Komunikat, nie piętnując, skierowany jest do tych, którym zdarzyło się stygmatyzować osoby z problemami zdrowia psychicznego. Otrzymują oni czytelny przekaz – czas to „sądzenie” zmienić, bo już „wydawać się” nie będzie.

Kampania zachęca, by nie patrzeć przez pryzmat choroby. Hasło „Zobacz człowieka” jest jednocześnie adresem strony –  www.zobaczczlowieka.pl .

Poprzez wykorzystane w kampanii spoty widz jest świadkiem bardzo intymnego i osobistego wyznania kierowanego do osoby dobrze znanej z przestrzeni publicznej. Głównymi ambasadorami akcji w jej pierwszej odsłonie są Sebastian Karpiel-Bułecka oraz Julia Wróblewska. Oprócz tego kampanię wesprą historiami swoich doświadczeń inne znane osoby, które wezmą udział w filmach edukacyjnych. Materiały będą stopniowo publikowane na stronie internetowej projektu.

Ambasadorzy opowiedzą, co czuje osoba stygmatyzowana i co można oraz należy zrobić, aby stygmatyzację zatrzymać. W ten sposób kampania oddaje głos największym ekspertom – osobom dotkniętym stygmatyzacją. Oprócz tego, przygotowane zostaną filmy edukacyjne z udziałem ekspertów, które zaprezentują temat od naukowej strony.

Kampania skierowana jest przede wszystkim do młodzieży i młodych dorosłych w wieku 16-30 lat, a także mężczyzn w wieku 30-45 lat, ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących mniejsze miejscowości, poniżej 5 tys. mieszkańców.

Działania promocyjne w ramach kampanii obejmą swoim zasięgiem outdoor, kina, telewizję, internet, radio oraz prasę.

Kampania „Zobacz człowieka” potrwa do końca 2024 r. Zadanie realizowane jest ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, finansowane przez Ministra Zdrowia.

Spoty telewizyjne można obejrzeć tutaj:

https://youtu.be/x-JUDXsDJ9M

https://youtu.be/1vGmwz99Pyk

Źródło: cowzdrowiu.pl