NFZ zapłaci kardiologom i geriatrom

NFZ zapłaci kardiologom i geriatrom za konsultowanie pacjenta przez telefon lub Internet. Narodowy Fundusz Zdrowia tworzy podstawy prawne funkcjonowania telemedycyny.

Dzięki niej kolejki do specjalistów mogą być krótsze. Lekarz pierwszego kontaktu, do którego trafia pacjent z problemami z sercem, może np. połączyć się za pomocą skype’a z kardiologiem. W trakcie takiej konferencji omówią jak ma wyglądać dalsze leczenie, przeanalizują wyniki badań i ustalą, jakie leki należy przepisać.

Takie procedury mają wkrótce szansę pojawić się w gabinetach lekarzy rodzinnych oraz gabinetach kardiologów i geriatrów.

Prezes NFZ podpisał właśnie zarządzenie określające zasady podpisywania i realizacji umów na świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie.