Narodowy Plan dla Chorób Rzadkich – konferencja ministra zdrowia Adama Niedzielskiego

Minister zdrowia Adam Niedzielski:

  • Plan dla Chorób Rzadkich zawiera blisko 40 zadań, które zostaną zrealizowane w latach 2021-2023. W tym czasie zdecydowanie poprawi się sytuacja pacjentów z chorobami rzadkimi w Polsce.
  • Koszty wprowadzenia Planu szacuje się na ponad 90 mln zł.
  • Jednym z najważniejszych elementów opieki nad pacjentem z chorobą rzadką jest zapewnienie szybkiej, wysokospecjalistycznej, właściwie ukierunkowanej diagnostyki laboratoryjnej, dostępnej zarówno w trybie hospitalizacji, jak i ambulatoryjnym.
  • Utworzymy krajowy rejestr chorób rzadkich, który pozwoli na rejestrację wszystkich pacjentów, a wszelkie informacje będą skupione w jednym miejscu i dostępne dla lekarzy.

Nagranie konferencji znajduje się w poniższym linku:

https://www.medexpress.pl/narodowy-plan-dla-chorob-rzadkich-konferencja-ministra-zdrowia-adama-niedzielskiego/80835