Nadzieja dla chorych na WZWC w Polsce

Nowoczesne leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu C będzie realnie dostępne w październiku. Zapowiedział to w Światowym Dniu Wirusowego Zapalenia Wątroby (28.07) – wiceminister zdrowia Igor Radziewicz – Winnicki.

1 lipca wprowadzono program leczenia przewlekłego WZW typu C oraz umieszczono na liście refundacyjnej pierwszą terapię bezinterferonową. Na razie chorzy nie mogą korzystać z terapii, ponieważ nie ma zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia i placówki medyczne nie wiedzą, jakimi kwotami będą dysponować na leczenie chorych, nie odbyły się przetargi. Wiceminister tłumaczy, że wdrożenie programu wymaga czasu.

Wirusowym zapaleniem wątroby zakażonych jest w naszym kraju ponad 200 tysięcy osób. Nie leczona choroba prowadzi do marskości i raka wątroby. Do zakażenia może dojść w placówkach służby zdrowia, gabinetach tatuażu i kosmetycznych oraz podczas ryzykownych kontaktów seksualnych.