„Misja ochrony serca w czasie pandemii COVID-19” – XVIII edycja kampanii „Servier dla Serca”

Rozpoczęła się XVIII edycja ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno – edukacyjnej „Servier dla Serca” pod hasłem „Misja ochrony serca w czasie pandemii Covid-19”.

Z uwagi na trwającą pandemię tegoroczna odsłona akcji koncentruje się na praktycznych aspektach profilaktyki kardiologicznej, czyli m.in. wskazówkach jak zadbać o serce w różnym wieku i w różnej formie, zwraca uwagę na konieczność kontroli czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego i cukrzycy typu 2, która także niesie ze sobą zagrożenia kardiologiczne.

Ważnym elementem kampanii jest edukacja dotycząca zdiagnozowanych już schorzeń kardiologicznych, podkreślanie znaczenia kontynuowania terapii i regularnych wizyt lekarskich, a także umiejętności rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych ze strony serca – jak je właściwie odczytać, jak reagować, jakie podjąć działania i dlaczego mimo obaw przed kontaktem ze służbą zdrowia nie należy lekceważyć niepokojących objawów, które mogą być początkiem lub zaostrzeniem groźnych chorób serca.

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej objął kampanię patronatem.

www.dbajoserce.pl

www.facebook.com/dbajoserce

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem prasowym:

KONDYCJA SERCA W PANDEMII COVID-19_komunikat prasowy_22.04