Międzynarodowy Kongres Zdrowego Starzenia

24-25 września 2015 r., w Galerii Porczyńskich, w Warszawie ruszy Międzynarodowy Kongres Zdrowego Starzenia. Inicjatywa, będąca najważniejszym wydarzeniem na mapie polityki senioralnej w Polsce, skupiająca wybitne autorytety z kraju i z zagranicy.

Idea tegorocznego Kongresu wynika z obecnych trendów demograficznych. W związku ze starzeniem się społeczeństwa osoby starsze będą odgrywały w nim coraz większą rolę. Dlatego konieczne jest kontynuowanie działań mających na celu aktywizację społeczną osób starszych oraz zapewnienie im godnego życia w jak najlepszym zdrowiu przez możliwie najdłuższy czas. Celem Kongresu jest podsumowanie dotychczasowych aktywności w ramach polityki senioralnej w Polsce oraz wypracowanie kluczowych wniosków dla dalszych działań.  

W tym roku przedmiotem dyskusji zaproszonych gości będą istotne, dla prawidłowego funkcjonowania polityki senioralnej, tematy jak: realizacja Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce, zdrowe starzenie się w Europie – Wizja Europy 2050, samodzielność i bezpieczeństwo osób starszych, innowacje, e-zdrowie. Poruszone zostaną również kwestie srebrnej gospodarki, aktywności zawodowej 50+ i solidarności międzypokoleniowej.

Do udziału w sesjach panelowych Kongresu organizatorzy zaprosili m.in.:

 • Prof. Mariana Zembalę, Ministra Zdrowia,
 • Władysława Kosiniak-Kamysza, Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
 • Adama Korola, Ministra Sportu i Turystyki
 • Beatę Małecką-Liberę, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia
 • Michała Szczerbę, Przewodniczącego Komisji Polityki Senioralnej w Sejmie RP,
 • Tomasza Latosa, Przewodniczącego Komisji Zdrowia w Sejmie RP,
 • Manfreda Hubera, Koordynatora ds. Zdrowego Starzenia, Niesprawności i Opieki Długoterminowej z Biura Regionalnego WHO w Europie,
 • Prof. Asghara Zaidi, specjalistę w zakresie międzynarodowej polityki społecznej z Uniwersytetu w Southampton,
 • Prof. Jeana Bousqueta z University Hospital w Montpellier, Przewodniczącego Światowego Sojuszu przeciwko Przewlekłym Chorobom Układu Oddechowego WHO,
 • Briana O’Connora, Dyrektora European Connected Health Alliance,
 • Prof. Stephena Bevana, Dyrektora Centre for Work Effectiveness, The Work Foundation, 
 • Jolanę Kwaśniewską, Prezes Fundacji „Porozumienie bez barier”.

  Więcej informacji o kongresie  http://www.zdrowestarzenie.org/projekty.html