Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi w Polsce

W Gdańsku powstaje Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi (International Centre for Cancer Vaccine Science). To projekt zakrojony na szeroką skalę. Centrum Badawcze ma prowadzic kompleksowe badania nad szczepionkami przeciwnowotworowymi, a następnie będzie prowadzić działania zmierzające do ich komercjalizacji i wprowadzenia do praktyki klinicznej.

Założycielami centrum będą doświadczeni naukowcy: Theodore Hupp z Wielkiej Brytanii i  Robin Fahraeus z Francji – laureaci drugiego konkursu w programie Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB), realizowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP) ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt uzyskał finansowanie w wysokości 41 mln zł. Nowe centrum powstanie w Uniwersytecie Gdańskim, we współpracy z Uniwersytetem w Edynburgu.

 

Źródło: portal Wiedza i życie