Medycyna personalizowana stała się faktem.

Trzeba stosować zdobycze medycyny personalizowanej, czyli nastawionej na konkretnego pacjenta.

Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł zabrał głos na I Międzynarodowym Forum Medycyny Personalizowanej w Warszawie. Zapewnił, że resort będzie szukał nowych regulacji, bo płatnik musi mieć pewność co do skuteczności nowej metody leczenia. Podkreślił, że zgodnie z ostatnimi badaniami, każdy z nas potrzebuje innego. Szczególnie choroby onkologiczne nie powinny być leczone w oderwaniu od indywidualnego genomu. Minister zaznaczył, że to jest duże wyzwanie, gdyż trzeba brać pod uwagę koszty diagnostyki genetycznej jak i wynikające z tego decyzje terapeutyczne.

Profesor Zbigniew Gaciąg z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zaznacza, że medycyna personalizowana pozwala lepiej: skutecznej i bezpieczniej leczyć. Podkreśla, że wiedza, którą otrzymaliśmy z rozszyfrowania ludzkiego genomu pozwala nam przewidywać to, jak dany pacjent odpowie na proponowaną terapię. W obszarze chorób nowotworowych możemy zdefiniować, któremu choremu leczenie przyniesie korzyści, jednocześnie zmniejszając ryzyko powikłań.  

W Międzynarodowym Forum Medycyny Personalizowanej w Warszawie bierze udział około 400 osób z kraju i z zagranicy.

 

IAR