Laureaci Plebiscytu „Lekarz z Empatii”

29 marca 2022 r. poznaliśmy laureatów 1. edycji Plebiscytu na mistrzów komunikacji z pacjentami. Kapituła uhonorowała tytułem „Lekarza z Empatii” 56 lekarek i lekarzy z całej Polski.

Dlaczego empatia?

Z pogłębionej analizy opinii pacjentów o lekarzach w Polsce, wynika, że empatyczna postawa to cecha lekarza, jakiej oczekują i doceniają w sposób szczególny. To wnioski z autorskiego Raportu Specjalnego, przeprowadzonego w okresie czerwiec-sierpień 2021 na wybranych losowo 300 opiniach o lekarzach zamieszczonych w Internecie. Dane wskazują, że najwyższe noty w ocenie pacjentów otrzymują lekarze, którzy poza fachowym leczeniem zaoferują też „dobre słowo”. „Wysłuchał mnie”, „wszystko pięknie wytłumaczył”, „lekarka z wielkim sercem, dziękuję” – to tylko niektóre z wielu opinii, jakich wspólnym mianownikiem jest empatyczna postawa lekarza i dobra komunikacja z pacjentem.

Etapy Plebiscytu

56 laureatów tytułu „Lekarz z Empatii”, to lekarze i lekarki, którym udało się z sukcesem przejść przez dwuetapową procedurę Plebiscytu. W I etapie musieli zostać zauważeni i docenieni przez samych pacjentów, którzy zgłosili swoje kandydatury i napisali rekomendację uzasadniającą zgłoszenie. Do udziału w Plebiscycie zostało zgłoszonych 326 lekarzy. Ci z nich, którzy zdobyli 44 punkty i więcej, a także wyrazili chęć uczestnictwa w Plebiscycie, otrzymali status Nominowanego, tym samym przechodząc dalej. W II etapie do pracy przystąpiła Kapituła, w skład której weszli przedstawiciele 23 czołowych organizacji pacjenckich i przedstawiciele mediów. Podczas obrad, które miały miejsce 7 i 8 marca, w formule otwartej dyskusji i jawnego głosowania wybranych zostało 56 Laureatów, którzy otrzymali tytuł „Lekarza z Empatii”.

Kim są tegoroczni Laureaci

W gronie 56 Laureatów znalazło  się 29 kobiet i 27 mężczyzn. Pod kątem specjalizacji najliczniej reprezentowaną grupą są ginekolodzy i położnicy (22 Laureatów). 15 Laureatów to lekarze onkolodzy, a kolejną grupą są specjaliści chorób wewnętrznych (w tym w diabetologii): 9 Laureatów. Ponad połowa – 31 Laureatów – pracuje w Warszawie. Najkrótszy staż pracy Laureata to 4 lata, najdłuższy natomiast to 39 lat.

Pełną listę Laureatów, a także Raport Specjalny znaleźć można na stronie internetowej www.lekarzzempatii.pl .

 

O inicjatywie

Plebiscyt „Lekarz z Empatii” to pierwsza edycja autorskiego pomysłu pracowników Be Communications, którym firma postanowiła uczcić swój jubileusz 10 lat na rynku komunikacji i doradztwa strategicznego. Inicjatywa będzie kontynuowana w najbliższych latach.

Firma świadczy usługi w obszarze public relations, a szczególnym obszarem jej ekspertyzy jest edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w domenie publicznej. Dialog, relacja i skuteczna komunikacja to obszary, w których zespół firmy porusza się na co dzień, dlatego zna ich moc i znaczenie.