Konkurs Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025

Głównym celem Programu jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego poprzez wspieranie aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów.

Cel główny Programu będzie realizowany przez cele szczegółowe: wzrost zaangażowania osób starszych w kontakty społeczne poprzez wzbogacenie oferty zagospodarowania ich czasu wolnego; zwiększenie zaangażowania osób starszych w procesy partycypacyjne zachodzące w życiu publicznym; podnoszenie kompetencji cyfrowych seniorów oraz kształtowanie postaw sprzyjających wykorzystywaniu nowych technologii w życiu codziennym; budowanie pozytywnego wizerunku starości i starzenia się oraz rozwijanie kompetencji społecznych (wiedzy, umiejętności, postaw) wobec starości u osób w każdym wieku.

Termin składania ofert: od 4 marca 2021 r. do 26 marca 2021 r. do godz. 16.00.

Więcej informacji oraz regulamin w linku:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-na-rzecz-osob-starszych-aktywni-na-lata-20212025-edycja-2021?fbclid=IwAR3GT0zIwBFIrUXtyFSCmKR9EUSxzoywSwZORR14c-JmJAFx6mHbuv8FmYM