Jest jak Jest – Mam wybór!

Amazonki rozpoczynają kampanię edukacyjną skierowaną do kobiet zmagających się z zaawansowanym rakiem piersi, pod hasłem „Jest jak Jest – Mam wybór!”.

Pierwsza część hasła kampanii „Jest jak Jest” ma podkreślać, jak ważne jest uświadomienie sobie, że zaawansowany rak, to nie koniec, ale etap w życiu, które trwa dalej, choroba przewlekła, z którą mamy prawo żyć godnie. Ponieważ życie z zaawansowanym rakiem jest codziennością dla tysięcy kobiet w Polsce, Amazonki chcą uczyć Polki: jak mówić o chorobie, która nie powinna być tematem tabu oraz jak rozmawiać z najbliższymi na najtrudniejsze tematy związane z leczeniem. Druga część hasła: „Mam Wybór” ma przede wszystkim uświadamiać chorym, jak istotne w trakcie terapii są partnerskie relacje z lekarzem oraz świadomy wybór możliwości i drogi leczenia.

Jednym z pierwszych działań planowanych przez Amazonki będą badania ankietowe wśród onkologów i kobiet chorych na raka, które są w trakcie terapii lub zakończyły ją. Ankiety mają na celu pokazanie, jak problematyka wyboru dostępnych metod leczenia postrzegana jest przez lekarzy, a jak przez pacjentów. Organizatorki kampanii podkreślają, że nie chodzi tu o szukanie różnic, ale o budowanie płaszczyzny do dialogu.  

Kampania kierowana jest zarówno do osób, u których nastąpił nawrót choroby, co może zdarzyć się po roku, ale także po pięciu, czy piętnastu latach, jak i do kobiet, które zachorowały dopiero pierwszy raz.

W ramach wydarzeń kampanijnych planowane jest także zorganizowanie cyklu warsztatów i spotkań edukacyjnych w całej Polsce, zrealizowanie spotu kampanijnego, a także filmów o historii i przyszłości Federacji z udziałem m.in.: Krystyny Wechmann, Prezes Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”, aktorki Hanny Śleszyńskiej praz pisarki – Krystyny Kofty. Amazonki napiszą też poradnik o raku piersi oraz dedykowany poradnik „Jest jak jest”, o roli komunikacji w chorobie nowotworowej.