Instytut Żywności i Żywienia uczy Polaków zdrowego żywienia

IŻiŻ edukuje w ramach projektu „Zachowaj Równowagę”. Przekazuje Polakom materiały edukacyjne, które pomogą w podejmowaniu właściwych wyborów żywieniowych. Mają one poszerzyć i utrwalić wiedzę na temat komponowania codziennej, zbilansowanej diety, zasad racjonalnego, zdrowego żywienia oraz kryteriów oceny produktów spożywczych. Instytut zachęca do bycia świadomym i „sprytnym” konsumentem.

W okresie od lipca do końca sierpnia br. materiały edukacyjne Instytutu można znaleźć w prywatnych skrzynkach pocztowych m.in. w Zielonej Górze, Olsztynie, Rzeszowie czy Katowicach. Materiały są także dostępne w wybranych punktach gastronomicznych i sklepach spożywczych oraz podczas rożnego rodzaju wydarzeń: targów śniadaniowych, jarmarków, czy innych lokalnych imprez w Warszawie, Krakowie i Gliwicach. Można je również otrzymać w trakcie trwania Tygodnia Kultury Beskidzkiej w Żywcu, w zorganizowanym tam „Punkcie Promocji Zdrowia”.

Wszyscy zainteresowani mogą się z nimi zapoznać także na stronie internetowej projektu: www.zachowajrownowage.pl.

Pełna nazwa projektu brzmi: „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej” (2011–2016).

Projekt jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Partnerami są: Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Polskie Towarzystwo Dietetyki i Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.

 

Źródło: IŻiŻ