Instagram niekorzystnie wpływa na zdrowie psychiczne

Zbadano wpływ na samopoczucie, który wywiera pięć najpopularniejszych serwisów: Facebook, Twitter, YouTube, Instagram i Snapchat. W badaniach prowadzonych przez instytucję wzięło udział 1500 młodych Brytyjczyków. Badano jakie stany psychiczne wywołuje u nich korzystanie z mediów społecznościowych.

Okazuje się, że tylko w przypadku YouTube suma oddziaływań pozytywnych przeważa nad negatywnymi. – Najgorzej wypadły mocno zorientowane na kulturę obrazka Snapchat i Instagram. Wprawdzie większość użytkowników wymieniła przy nich pozytywną „swobodę wyrażania siebie”, ale u większości badanych korzystaniu z nich najczęściej towarzyszyły uczucie smutku, depresji, problemy ze snem, tzw. syndrom FoMO, złe myśli o swoim wyglądzie.

 

Źródło: Termedia