Grzegorz Juszczyk: Edukacja kluczem w walce z wirusami HCV i HBV

Rozmowa z Grzegorzem Juszczykiem, dyrektorem Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego na temat kampanii „Wątroba nie boli”, programu profilaktyki nowotworów wątroby poprzez wczesne wykrywanie przewlekłych zakażeń HBV i HCV u dorosłych Polaków.

  • Kampania „Wątroba nie boli” będzie realizowana do kwietnia 2023 roku. Ma na celu zwiększenie świadomości Polaków na temat zagrożeń płynących z zakażeń wirusami HBV i HCV.
  • W programie uczestniczy ok. 70 placówek POZ. Pacjenci mogą się w nich przebadać pod kątem zakażenia tymi wirusami oraz zapalenia wątroby typu B i C.
  • Do tej pory przebadało się ponad 300 pacjentów, dyrektor Juszczyk ma nadzieję, że ta liczba znacząco wzrośnie, gdy skończy się pandemia i znów będą dominować wizyty stacjonarne, a nie teleporady.
  • Dyrektor podkreślił rolę edukacji oraz profilaktyki w zakresie zakażeń wirusami HBV i HCV.

 

 

Źródło: medexpress.pl