Granty dla organizacji działających na rzecz chorób rzadkich

Ruszyła 5. edycja międzynarodowego programu Genzyme PAL Award. Organizacje działające na rzecz chorób rzadkich mogą ubiegać się o granty o łącznej wartości 50 tys. dolarów na realizację akcji społecznych.

Program Patient Advocacy Leadership – w skrócie PAL został uruchomiony w 2011 roku. Ma on na celu pomoc organizacjom pacjentów działających na rzecz osób dotkniętych lizosomalnymi chorobami spichrzeniowymi.

W tym roku brane będą pod uwagę będą projekty, w ramach których działają minimum dwie organizacje. Wnioskodawcy mogą współpracować z inną grupą pacjentów, stowarzyszeniem zawodowym i/lub instytucją akademicką. Organizacje nie muszą pochodzić z tego samego kraju i mogą działać na rzecz różnych lizosomalnych chorób spichrzeniowych.

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 września 2015 r. Kapituła przyzna granty o łącznej sumie 50 tys. dolarów. Więcej informacji na: www.genzymeadvocacyawards.com

Wśród polskich organizacji nagrodę w programie PAL otrzymało w 2012 roku Krajowe Forum na Rzecz Terapii Chorób Rzadkich, które wraz ze Stowarzyszeniem Rodzin z Chorobą Fabry’ego przeprowadziły akcję „Gdzie jest Fabry?!”.

 

Źródło: Rynek Zdrowia