Fundusz Walki z Rakiem szansą dla pacjentów?

Fundusz Walki z Rakiem byłby szansą na dostęp do nowych leków na raka. Tak wynika z nowego raportu Fundacji Watch Health Care.

Jak przypomina dr Krzysztof Łanda, współautor raportu, w stosunku do innych krajów Unii Europejskiej Polska bardzo mało wydaje na leczenie onkologiczne. To mniej więcej jedna trzecia tego, ile wynosi średnia dla krajów Wspólnoty.

Co więcej, dysproporcja środków finansowych przeznaczanych na ochronę zdrowia w naszym kraju i w innych krajach UE również jest ogromna, np. Niemcy przeznaczają na zdrowie ok. 8-10 razy więcej niż my.

Jak wynika z raportu, w Polsce nierefundowanych jest ponad 250 innowacyjnych leków i niemal 1000 medycznych technologii nielekowych.

Zdaniem Łandy szczególnie niekorzystna jest sytuacja chorych na nowotwory złośliwe, którzy przeważnie, zwłaszcza, gdy choroba jest zaawansowana, nie mogą oczekiwać na leczenie. Często od momentu zarejestrowania leku w UE do czasu włączenia go do koszyka świadczeń gwarantowanych w Polsce upływa 5-7 lat. W innych krajach dana metoda jest już wówczas traktowana, jako standard lub wręcz jako przestarzała.

Fundacja Watch Health Care zaproponowała w swoim najnowszym raporcie, by w Polsce stworzyć fundusz, z którego finansowano by innowacyjne technologie medyczne zarejestrowane, ale nierefundowane w Polsce oraz te, które są w końcowej fazie badań. Eksperci proponują, by w Polsce stworzyć nowy typ dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych, tzw. ubezpieczenia komplementarne, dobrowolne.  

Z sondażu przeprowadzonego przez ekspertów Fundacji Watch Health Care wynika, że ok. 20 proc. społeczeństwa polskiego chciałoby płacić dodatkowe 50 zł miesięcznie po to, by w razie poważnej choroby mieć dostęp do najnowszych technologii medycznych. Z kolei z badania na zlecenie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED wynika, że odsetek ten wynosi 71 proc.  

 

Źródło: PAP