Forum Ochrony Zdrowia w Krynicy

Zakończyło się Forum Ekonomiczne w Krynicy, podczas którego dyskutowano o wyzwaniach dla ochrony zdrowia w Polsce. Tematykę debat zdominowała kwestia telemedycyny, opieki onkologicznej i starzejącego się społeczeństwa.

Minister zdrowia, prof. Marian Zembala zapowiedział, że zostaną sporządzone mapy potrzeb zdrowotnych dla kardiologii i onkologii, zaś prezes Matusewicz dodał, że w dalszej kolejności powstaną takie mapy dla diabetologii i psychiatrii.