Edukacja żywieniowa w chorobie – spotkania z ekspertami

Stowarzyszenie „Apetyt na życie” od września do listopada br. realizować będzie zadanie z zakresu zdrowia publicznego współfinansowane ze środków Miasta Krakowa. Stowarzyszanie chce podjąć walkę z niedożywieniem i niewłaściwym stanem odżywienia Pacjentów. Według ostatnich badań co trzeci Pacjent, który trafia do szpitala jest niedożywiony.

Stąd pomysł na realizację zadania „Edukacja żywieniowa w chorobie”, w czasie której przeprowadzony zostanie cykl 4 spotkań z najlepszymi specjalistami żywienia klinicznego dla pacjentów zmagającymi się z chorobami onkologicznymi, neurologicznymi, gastrologicznymi oraz wymagającymi interwencji chirurgicznej. Dodatkową wartością dla Pacjentów będzie możliwość odbycia bezpłatnych indywidualnych konsultacji z doświadczonym dietetykiem klinicznym.

Spotkania odbywać się będą w Biurze Stowarzyszenia „Apetyt na życie” – przy Al. Daszyńskiego 22 w Krakowie.

 

Terminy spotkań dla Pacjentów poszczególnych oddziałów:

26.09.2019 – Żywienie w ONKOLOGII

17.10.2019 – Żywienie w CHIRURGII

24.10.2019 – Żywienie w GASTROLOGII

14.11.2019 – Żywienie w NEUROLOGII

 

Więcej informacji znaleźć można również w wydarzeniu  https://www.facebook.com/events/2396723827314380/

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do kontaktu telefonicznego lub mailowego Stowarzyszenie „Apetyt na życie” www.apetytnazycie.org