Czym jest Rada Organizacji Pacjentów?

Organizacje działające na rzecz pacjentów są przede wszystkim wiarygodnymi reprezentantami ich interesów na zewnątrz. Są zakładane najczęściej przez osoby doświadczone chorobą lub ich rodziny. Powstają z potrzeby wspólnego działania, a także wymiany doświadczeń oraz wiedzy, zdobytej w trakcie walki z chorobą. Chodzi o samopomoc, ale także inicjowanie wprowadzania stosownych zmian systemowych.

Ze względu na przyświecające założycielom cele, większość z nich skupia się na popularyzowaniu wiedzy na temat konkretnych chorób, zarówno jeśli chodzi o profilaktykę, jak i sposoby leczenia. Osobiste historie przyczyniające się do założenia organizacji powodują, że obok dzielenia się wiedzą – równie powszechne jest udzielanie wsparcia psychologicznego chorym lub ich bliskim. Najważniejsze jest wspólne działanie, dlatego w lutym 2020 roku Rzecznik Praw Pacjenta powołał Radę Organizacji Pacjentów, do której należy obecnie blisko 100 fundacji i stowarzyszeń.

„Organizacje przekazują mi aktualne problemy i postulaty pacjentów, ale przede wszystkim wspierają mnie w opracowywaniu stanowisk dotyczących bieżących sytuacji związanych z funkcjonowaniem systemu opieki zdrowotnej. Okazało się to niezwykle cenne także w czasie epidemii. Chciałbym podziękować wszystkim przedstawicielom organizacji pozarządowych za ich wkład w pomoc i dobre działania na rzecz pacjentów” podkreśla Bartłomiej Chmielowiec – Rzecznik Praw Pacjenta.

Zapraszamy do obejrzenia filmu, w którym Rzecznik Praw Pacjenta i przedstawiciele Rady Organizacji Pacjentów opowiedzą o efektywnej współpracy.

 

 

Źródło: www.gov.pl/web/rpp