Co dwie minuty jeden nastolatek zakaża się HIV

Jeśli odpowiednie działania nie zostaną podjęte, to liczba nowych zakażeń wirusem HIV wśród nastolatków w 2030 r. wzrośnie z obecnych 250 tys. do niemal 400 tys. rocznie – stwierdza nowy raport UNICEF „For Every Child, End AIDS”.

Świat dokonał ogromnego postępu w działaniach na rzecz wyeliminowania AIDS, ale walka jest daleka od zakończenia, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży, powiedział Anthony Lake, Dyrektor Generalny UNICEF. Co dwie minuty jeden nastolatek (najprawdopodobniej płci żeńskiej) zostanie zakażony wirusem HIV. Jeśli chcemy wyeliminować AIDS, musimy podwoić nasze wysiłki w dotarciu do każdego dziecka i każdego nastolatka.

W 2015 r. na AIDS zmarło 41 tys. nastolatków w wieku od 10 do 19 lat. W swoim raporcie UNICEF przedstawia propozycje działań, jakie powinny zostać podjęte, aby przyspieszyć postęp w zapobieganiu HIV wśród nastolatków oraz dotrzeć do tych osób, które są już zakażone. Działania obejmują: inwestowanie w innowacje, w tym w rozwiązania stosowane lokalnie, lepsze gromadzenie danych, zwalczanie stygmatyzacji oraz dyskryminacji ze względu na płeć, działania profilaktyczne i kompleksowa edukacja seksualna.

W 2015 r. na całym świecie żyły niemal 2 mln nastolatków w wieku 10-19 lat zakażone wirusem HIV. Najtrudniejsza sytuacja jest w krajach Afryki Subsaharyjskiej. W tym regionie na 4 nowe zakażenia 3 przypadały na dziewczęta w wieku 15-19 lat. Raport podaje także m.in., że osiągnięto postęp w zapobieganiu przenoszenia HIV z matki na dziecko (między rokiem 2000 a 2015 udało się zapobiec 1,6 mln nowych zakażeń wśród dzieci); w 2015 r. 1,1 mln kobiet, dzieci i nastolatków zostało zakażonych HIV; najbardziej narażone na śmierć z powodu chorób związanych z AIDS są dzieci poniżej 4. roku życia zakażone wirusem HIV; połowa dzieci urodzonych przez matki zakażone HIV jest badana na obecność wirusa w ciągu pierwszych 2 miesięcy życia.

 

Źródło: kampaniespoleczne.pl