Budzik wybudzi dorosłych? Projekt poszedł do konsultacji.

Może być Budzik dla dorosłych. Ministerstwo Zdrowia chce by NFZ finansował „program dla dorosłych chorych ze śpiączką”. Leczeniem miałoby być objętych 100 pacjentów rocznie. Program ma kosztować ponad 20 mln zł. O jego wprowadzenie wnioskowała Fundacja Ewy Błaszczyk „AKOGO” oraz Wydział Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Resort zdrowia właśnie przedstawił program do konsultacji społecznych.

Zgodnie z założeniami dorosłym pacjentom będzie udzielana kompleksowa opieka obejmująca m.in. opiekę lekarza i pielęgniarki, badania diagnostyczne, leczenie farmakologiczne, opieka psychologiczna nad samym pacjentem i jego rodziną, rehabilitacja, a także żywienie dojelitowe i pozajelitowe.

O zakwalifikowaniu danego pacjenta do programu będzie decydował zespół terapeutyczny. Wśród kryteriów jest m.in. pozostawanie pacjenta w stanie śpiączki w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia urazu lub 6 miesięcy od dnia wystąpienia śpiączki nieurazowej. O tym jak długo pacjent będzie leczony w programie również zadecyduje zespół terapeutyczny, nie może jednak to być dłużej niż 12 miesięcy.

Pozytywną opinię w sprawie tego świadczenia Agencja Oceny Technologii Medycznych wydała już w listopadzie 2015 roku.

 

Źródło: MZ