Bariatria – od dziś nowe przepisy o leczeniu otyłości

Przepisy ukazały się w piątek w Dzienniku Ustaw, ponad trzy tygodnie po tym jak podpisał je minister zdrowia. A od dziś – czyli od soboty 4 września – wchodzą w życie.

Ukazało się rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki specjalistycznej nad świadczeniobiorcami leczonymi z powodu otyłości olbrzymiej KOS-BAR .

Jak informowało MZ, program pilotażowy zostanie sfinansowany w ramach planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia. Pieniądze będą pochodziły z podatku cukrowego. Koszt programu pilotażowego ma wynieść około 70,8 mln zł.

Pilotaż ma trwać 2 lata i ma objąć około 2 900 pacjentów.

To ile placówki dostaną za organizację dla chorego kompleksowej opieki – czyli wycena została opracowana przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Kluczowe terminy

1) pierwszy etap organizacji programu pilotażowego zakończony podpisaniem przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia umów z placówkami zdrowotnymi, który trwa 3 miesiące od dnia wejścia w życie rozporządzenia;

2) etap realizacji, podczas którego są udzielane świadczenia opieki zdrowotnej w ramach programu pilotażowego w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania umów, przy czym leczenie zabiegowe z zakresu chirurgii bariatrycznej jest realizowane nie później niż 12 miesięcy przed zakończeniem etapu realizacji programu pilotażowego;

3) etap ewaluacji – 3 miesiące od dnia zakończenia etapu realizacji.

Od kogo trzeba dostać skierowanie na operację bariatryczną?

Program pilotażowy skierowany jest do osób dorosłych, czyli trzeba mieć minimum 18 lat.

Kwalifikacja do objęcia programem i operacji będzie na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego z rozpoznaniem ICD-10: E66.0 Otyłość spowodowana nadmierną podażą energii, kwalifikujących się do leczenia chirurgicznego na podstawie kryteriów klinicznych określonych.

Jakie poza wiekiem trzeba spełnić kryteria by mieć operacje bariatryczną „na NFZ”? Jakie BMI trzeba mieć?

Klinicznymi kryteriami kwalifikacji pacjentów do objęcia programem pilotażowym są:

1) BMI ≥ 40 kg/m² u świadczeniobiorców w wieku od 18. roku życia z rozpoznaniem ICD-10: E66.0 Otyłość spowodowana nadmierną podażą energii;

2) BMI 35–40 kg/m² u świadczeniobiorców, u których chirurgicznie indukowana redukcja masy ciała może przynieść potencjalną poprawę w zakresie chorób wywołanych otyłością.

Kto zostanie wykluczony? Czy mając niektóre choroby można leczyć się bariatrycznie? Czy planowana ciąża lub karmienie piersią są przeciwskazaniem do operacji?

Programem pilotażowym nie mogą być objęci pacjenci, którzy choć spełniają kryteria w zakresie BMI, to mają następujące przeciwskazania:

1) choroby nieuleczalne prowadzące do wyniszczenia;

2) choroby stanowiące zagrożenie dla życia;

3) choroby endokrynologiczne stanowiące podłoże dla otyłości;

4) ciężkie zaburzenia krzepnięcia krwi;

5) czynne uzależnienie od alkoholu lub narkotyków;

6) choroby psychiczne niepoddające się kontroli mimo leczenia i farmakoterapii;

7) upośledzenie umysłowe ciężkiego stopnia;

8) brak możliwości udziału w stałej długoterminowej kontroli po leczeniu operacyjnym;

9) okres 12 miesięcy poprzedzający planowaną ciążę oraz okres ciąży i karmienia piersią;

10) brak pełnego przekonania co do słuszności wyboru leczenia operacyjnego;

11) stan uniemożliwiający samodzielne życie, w sytuacji gdy rodzina lub jednostka organizacyjna opieki społecznej nie jest w stanie zapewnić odpowiedniego długoterminowego nadzoru.

Opieka koordynowana oznacza, że pacjent, który spełni wszystkie kryteria, nie tylko będzie mieć operację np. pomniejszenia żołądka, ale też opiekę przed i po. I to długotrwałą, obejmującą pomoc ze strony różnych specjalistów, w tym m.in. dietetyka.

Sama opieka przedoperacyjna ma trwać od 3 do 6 miesięcy i w tym czasie zespół specjalistów m.in. chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych lub diabetologii, anestezjologii, rehabilitacji medycznej oraz fizjoterapeuta, psycholog, dietetyk, pielęgniarka – mają przygotować chorego do zabiegu.

Jakie operacje „odchudzające” finansuje NFZ w ramach pilotażu?

43.71 Częściowe wycięcie żołądka z zespoleniem z jelitem czczym metodą Roux-en gastric bypass,

– 43.72 Częściowe wycięcie żołądka z zespoleniem z jelitem czczym metodą Mini gastric bypass,

– 43.82 Rękawowa resekcja żołądka (sleeve gastrectomy),

– 44.95 Laparoskopowa operacja ograniczająca objętość żołądka,

– 44.96 Operacja powtórna zabiegu ograniczającego objętość żołądka, laparoskopowa,

Co po operacji? Ile trwa opieka?

Pacjenci będą mieć też zapewnioną wizytę kontrolną po zabiegu bariatrycznym (7 do 14 dni od dnia wypisu ze szpitala).

A przez kolejny rok objęci będą bariatryczną opieką specjalistyczną (monitorowanie efektów operacji).

Źródło: cowzdrowiu.pl