Zrób efektywną i kreatywną kampanię społeczną!

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych zaprasza do udziału w spotkaniu inaugurującym projekt „Watch it”. 21 września w Warsztacie Warszawskim, przy placu Konstytucji 4, w czasie trzygodzinnego warsztatu organizatorzy przedstawią założenia projektu i porozmawiają o barierach i możliwościach, jakie wiążą się ze współpracą sektora pozarządowego i branży kreatywnej. Projekt ma być głosem w debacie o kampaniach społecznych w Polsce.

Każdego dnia w publicznej telewizji Organizacje Pożytku Publicznego mogą wykorzystać 9 minut dla emitowania spotów kampanii społecznych. Celem projektu „Watch it!” jest sprawienie, by ten czas był wykorzystywany jak najefektywnej. W jego ramach, do 2018 roku zorganizowane zostaną 32 spotkania w całej Polsce z udziałem przedstawicieli agencji reklamowych, w czasie których uczestnicy będą rozmawiać m.in. o tym, jakich narzędzi marketingowych można używać dla realizowania kampanii społecznych i na jakie pytanie trzeba sobie odpowiedzieć zanim rozpocznie się ich realizację.

Uruchomiona zostanie strona internetowa  www.watchit.org.pl , na której znajdą się szczegóły dotyczące zasad wykorzystania bezpłatnego czasu antenowego w mediach. Na portalu będą znajdować się informacje o tematycznych i formalnych trendach kampanii społecznych oraz kampaniach, które były emitowane w telewizji i radio.

Na spotkanie można zarejestrować się pod tym linkiem . Poniżej znajduje się program wydarzenia:

10.00 – 10.30: Rejestracja, bufet kawowy

10.30 – 11.15:  Otwarcie Ewa Hevelke (FISE)i Julia Koczanowicz-Chondzyńska (FISE)

  • Oficjalne otwarcie Programu Partnerstwa „Watch it!”
  • Kampanie społeczne, a bezpłatny czas antenowy

11.15 – 11.30: Przerwa

11.30 – 12.30 Stoliki tematyczne prowadzone przez przedstawicieli Organizacji Pożytku Publicznego (OPP):

  • Kto jest właściwy? (gdzie i jak szukać agencji do współpracy, od czego zacząć rozmowy, z czym przyjść?)
  • Czy to zawsze musi być spot? (czy zawsze elementem kampanii muszą być spoty w TV?)
  • Autocenzura? (wytyczne KRRiT, język przekazu, gwiazdy w kampaniach)
  • Wieża Babel? (partnerskie relacje, różne języki branżowe)

12.30 – 13.30: Dyskusje branżowe:

  • Czynniki warunkujące sukces współpracy
  • Dobre praktyki we współpracy agencji reklamowych i OPP

Stolik OPP moderują: Weronika Czyżewska (OFOP) i Izabela Dembicka-Starska (ngo.pl)

Stolik branży kreatywnej moderują: Paweł Prochenko (kampaniespoleczne.pl) i Malina Wieczorek (Telescope)

13.30 – 14.00: Podsumowanie spotkania

14.00: Lunch przygotowany przez LOKAL Vegan Bistro