Zmiany w pakiecie onkologicznym

Wchodzą w życie zmiany w pakiecie onkologicznym. To efekt pracy zespołu ekspertów pod kierownictwem doktora Zbigniewa Pawłowicza. Na początku października minister zdrowia podpisał dwa rozporządzenia w tej sprawie.

Najważniejsze zmiany to rozszerzenie listy nowotworów leczonych w ramach szybkiej terapii onkologicznej. Wpisano tam nowotwory układu chłonnego i krwiotwórczego.

Pakiet obejmuje również pacjentów z nowotworami łagodnymi centralnego układu nerwowego. Teraz lekarz będzie miał trzy dni na wystawienie pacjentowi tak zwanej karty DILO, czyli Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego.

Zmieni się również skład konsylium. W przypadku leczenia pacjentów z nowotworami układu krwiotwórczego lub układu chłonnego, u dzieci i dorosłych zrezygnowano z obligatoryjnego udziału lekarza specjalisty w dziedzinie radioterapii lub radioterapii onkologicznej albo medycyny nuklearnej.