Zdrowa pobudka z wolontariatem


Deprecated: PHP Startup: Handling HTML entities via mbstring is deprecated; use htmlspecialchars, htmlentities, or mb_encode_numericentity/mb_decode_numericentity instead in /wp-content/themes/sdz/functions.php on line 468

W piątek 23 marca,  w ramach projektu „Sieć dla zdrowia” odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Zdrowe pobudki”. Tym razem w całości poświęcone zostało zagadnieniom związanym z wolontariatem. Pierwsze w tym roku warsztaty dla przedstawicieli organizacji pacjentów poprowadził Radosław Bednarski z Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych i koordynator projektu  Dobrywolontariat.pl.

 

Podczas warsztatu uczestnicy zapoznali się z aspektami formalno-prawnymi współpracy z wolontariuszami, a także metodami związanymi z motywowaniem ich do pracy w organizacji. Na spotkanie składały się również z praktyczne zadania, takie jak stworzenie oferty dla wolontariusza, przeprowadzenie rekrutacji i rozmowy kwalifikacyjnej, motywowanie wolontariuszy w trakcie pracy.

 

W spotkaniu wzięło udział 15 osób reprezentujących organizacje pacjentów: ONKOCAFE, FUNDACJA ALIVIA, STOWARZYSZENIE AMAZONKI WARSZAWA – CENTRUM, FUNDACJA URSZULI JAWORSKIEJ, POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO, FUNDACJA MAŁGOSI BRAUNEK, FUNDACJA ONKOLOGICZNA NADZIEJA, FUNDACJA KRWINKA, STOWARZYSZENIE GLADIATOR, POLSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB Z CELAKLIĄ
I DIECIE BEZGLUTENOWEJ.

 

Celem programu „Sieć dla Zdrowia” jest wzmacnianie roli fundacji i stowarzyszeń, integracja środowiska oraz informowanie o ważnych inicjatywach i wydarzeniach związanych z ochroną zdrowia w Polsce i Unii Europejskiej.  Powstała w ten sposób ciekawa platformy wymiany doświadczeń i łączenia ludzi zaangażowanych w działania na rzecz zdrowia i dobra pacjentów.

Zapraszamy na kolejne spotkania.

 

foto: Paulina Łyczkowska