Zdrowa pobudka z kamerą


Deprecated: PHP Startup: Handling HTML entities via mbstring is deprecated; use htmlspecialchars, htmlentities, or mb_encode_numericentity/mb_decode_numericentity instead in /wp-content/themes/sdz/functions.php on line 468

W piątek 29 czerwca,  w ramach projektu „Sieć dla zdrowia” odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Zdrowe pobudki”. Ostatni przed wakacjami warsztat poprowadziła dziennikarka telewizyjna Małgorzata Wiśniewska i operator kamery Andrzej Sznajder.

Spotkanie rozpoczęło od się części teoretycznej, w której uczestnicy dowiedzieli się, jak zainteresować media sprawą dotyczącą zdrowia i w jaki sposób pokazywać historie pacjentów w serwisach informacyjnych.  Małgorzata Wiśniewska opowiedział,  jak prezentuje tematy na zebraniu redakcyjnym i jak przygotowuje materiał, co pozwoli przedstawicielom organizacji pacjentów zwięźle i zrozumiale komunikować się z dziennikarzami w przyszłości.

 

W części praktycznej uczestnicy pracowali już z samą kamerą: odbierali nagrodę, nagrywali krótki wywiad, wygłaszali oświadczenie dla prasy. Uczyli się nie tylko, jak trzymać mikrofon, ale również jak stać stabilnie przed kamerą i jak rozmawiać z dziennikarzem. Okazało się, że nawet ćwicząc „na sucho” przed kamerą trzeba przezwyciężyć tremę, zebrać myśli, zwięźle i bez zbędnej gestykulacji powiedzieć dokładnie to, co się chce przekazać w mediach.

 

W spotkaniu wzięło udział 15 osób reprezentujących organizacje pacjentów: ONKOCAFE, STOWARZYSZENIE AMAZONKI WARSZAWA – CENTRUM, FUNDACJA URSZULI JAWORSKIEJ, FUNDACJA MAŁGOSI BRAUNEK „BĄDŹ”, STOWARZYSZENIE GLADIATOR, POLSKA KOALICJA – ZESPÓŁ CHORYCH NA MIELOFIBROZĘ, PTSR, EUROPA COLON POLSKA.

 

Foto: Paulina Korczak