Zdrowa pobudka z funduszami


Deprecated: PHP Startup: Handling HTML entities via mbstring is deprecated; use htmlspecialchars, htmlentities, or mb_encode_numericentity/mb_decode_numericentity instead in /wp-content/themes/sdz/functions.php on line 468

W piątek 11 maja, w ramach projektu „Sieć dla zdrowia” odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Zdrowe pobudki”. Tym razem w całości poświęcone zostało zagadnieniom związanym z funduszami europejskimi i norweskimi. Drugie w tym roku warsztaty dla przedstawicieli organizacji pacjentów poprowadziła Agnieszka Sznyk z Instytutu Innowacyjnej Gospodarki oraz Agnieszka Soboszek – Aumuller i Magdalena Cholewińska – Falarz z Centrum Projektów Europejskich.

 

Podczas warsztatu uczestnicy zapoznali z możliwościami, jakie niosą fundusze europejskiej i norweskie, czym są i jak z nich skorzystać. Pierwsza część spotkania skupiała się na funduszach norweskich i aspektach formalnych z nimi związanymi. W drugiej części uczestnicy dowiedzieli się jak złożyć wniosek dotyczący funduszy europejskich – na co wrócić uwagę pisząc wniosek, czego się wystrzegać i jak zaplanować pracę przy projekcie.

 

W spotkaniu wzięło udział 20 osób reprezentujących organizacje pacjentów: ONKOCAFE, STOWARZYSZENIE AMAZONKI WARSZAWA – CENTRUM, FUNDACJA URSZULI JAWORSKIEJ, PO PROSTU, FUNDACJA MAŁGOSI BRAUNEK, STOWARZYSZENIE GLADIATOR, TOWARZYSTWO J-ELITA, PTSR, ALBO JULIA, WS AMAZONEK, STOWARZYSZENIE TRANSPLANTACJI SERCA, FUNDACJA KRWINKA, EUROPA COLON POLSKA, FUNDACJA ONKOLOGICZNA NADZIEJA.

 

Celem programu „Sieć dla Zdrowia” jest wzmacnianie roli fundacji i stowarzyszeń, integracja środowiska oraz informowanie o ważnych inicjatywach i wydarzeniach związanych z ochroną zdrowia w Polsce
i Unii Europejskiej. Intencją organizatorów projektu jest wzmacnianie kompetencji liderów i pracowników organizacji pacjentów, inspirowanie do podejmowania nowych aktywności, a także stworzenie ciekawej platformy wymiany doświadczeń i łączenia ludzi zaangażowanych w działania na rzecz zdrowia i dobra pacjentów.

 

Ze spotkania będzie także niebawem dostępny materiał wideo, opublikowany w części zamkniętej na stronie Sieć dla zdrowia.