Zdemaskuj chłoniaka

Co roku odnotowuje się w Polsce kilka tysięcy przypadków zachorowań na chłoniaki. Znajomość objawów chłoniaka zwiększa szanse na wczesne rozpoznanie i skuteczne leczenie. 19. września, Stowarzyszenie “Przebiśnieg” pokaże Żywe Dowody na wygraną z chłoniakiem, a 20. przy współpracy ze Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie przeprowadzi bezpłatne konsultacje hematologiczne i wykłady.

Na to, że „Smoka pokonać trudno, ale trzeba się starać” zwracał już uwagę w XVIII wieku Benedykt Chmielowski w swojej pierwszej polskiej encyklopedii. Słuszność tego stwierdzenia potwierdzają znane wszystkim doświadczenia ze smokiem wawelskim, ale nie tylko one. W Krakowie istnieją również żywe dowody nie pozwalające kwestionować tej tezy. Żywe Dowody, które pokonały podstępnego i groźnego chłoniaka. W ramach tegorocznej edycji kampanii „Zdemaskuj chłoniaka” chcemy pokazać, że z chłoniakiem można wygrać i mamy na to „Żywe Dowody”. Z tego powodu 19 września w godz. 11:00-14:00 zapraszamy wszystkich, którzy wygrali lub zmagają się z chłoniakiem i chcą się podzielić swoją wiedzą na temat tej choroby oraz wszystkich, którzy chcieliby dowiedzieć się czegoś więcej na temat chłoniaków, do wspólnego przejazdu zabytkowym tramwajem. Każdy, kto wygrał z chłoniakiem będzie mógł zamanifestować swój triumf nad chorobą poprzez odciśnięcie dłoni na liście „Żywych Dowodów na wygraną z chłoniakiem”. Relację z przejazdu będziemy prowadzić na bieżąco na Facebooku w ramach eventu #ktowidzialtramwaj (każdy kto dostrzeże tramwaj, zrobi mu zdjęcie i zamieści na tablicy wydarzenia otrzyma prezent-niespodziankę). W tramwaju będziemy również rozdawać materiały edukacyjne i zaproszenia na zaaranżowane przez nas w ramach kampanii, darmowe konsultacje hematologiczne odbywające się 20 września 2015 r. w Klinice Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w godz. 9-12 oraz wykłady dotyczące żywienia i higieny w chorobie nowotworowej.

Tramwaj przejedzie ulicami: Wawrzyńca – Starowiślna – Poczta Główna – Dworzec Główny – Basztowa (LOT) – Długa – Dworzec Towarowy – Pawia – Dworzec Główny – Poczta Główna – Plac Wszystkich Świętych – Filharmonia – Zwierzyniecka – Salwator – Zwierzyniecka – Filharmonia – Plac Wszystkich Świętych – Poczta Główna – Dworzec Główny – Basztowa (LOT) – Długa – Dworzec Towarowy – Pawia – Dworzec Główny – Plac Wszystkich Świętych – Filharmonia – Salwator.

Celem kampanii „Zdemaskuj chłoniaka” organizowanej od kilku lat przez Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg”, jest poszerzanie wiedzy o nowotworach układu chłonnego i ich objawach oraz uświadomienie społeczeństwu, że postęp medycyny zapewnia obecnie wysoką skuteczność leczenia chłoniaków, ale tylko wtedy, gdy choroba jest prawidłowo rozpoznana i leczona już we wczesnych stadiach.

Chłoniaki, które pozostają nieleczone, mogą doprowadzić do śmierci w ciągu kilku miesięcy. Symptomy towarzyszące chorobie przypominają objawy kojarzone powszechnie ze zwykłym przeziębieniem, dlatego mogą być przez chorych mylnie interpretowane, bagatelizowane lub nawet niezauważane. Sukces w walce z chłoniakiem zależy od wielu czynników, ale do najistotniejszych należą samoobserwacja oraz wiedza na temat choroby i jej leczenia. Chłoniaki to nowotwory układu chłonnego (limfatycznego). Dzieli się je na dwie główne grupy: chłoniaki nieziarnicze (ok. 80% przypadków) i chłoniaki ziarnicze (inaczej chłoniaki Hodgkina). Do grupy chłoniaków zalicza się również przewlekłą białaczkę limfocytową. Przyczyny zachorowalności nie zostały jeszcze poznane, choć wytypowano już wiele czynników, które zwiększają ryzyko ich wystąpienia. Na chłoniaki chorują osoby w różnym wieku. Objawy towarzyszące chłoniakom często przypominają zwykłe przeziębienie i są lekceważone, przez co nowotwór ten wykrywa się zazwyczaj dopiero w stadium zaawansowanym. Posiadanie wiedzy na temat chłoniaków, w tym znajomość ich objawów, zwiększa szanse na wczesne rozpoznanie choroby i tym samym – szybsze rozpoczęcie leczenia. Bardzo ważne jest, aby wszystkie niepokojące objawy, które utrzymują się dłużej niż trzy tygodnie, konsultować z lekarzem pierwszego kontaktu.

Najczęściej występujące objawy chłoniaków

  1. Powiększone węzły chłonne
  2. Osłabienie
  3. Znaczna utrata masy ciała
  4. Nieuzasadnione zmęczenie
  5. Podwyższona temperatura bez wyraźnej przyczyny
  6. Obfite nocne poty
  7. Długo utrzymujący się kaszel lub duszność
  8. Uporczywe swędzenie skóry (materiały organizatora)