Zaproszenie dla przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń pacjentów na wysłuchanie publiczne w związku z trwającymi konsultacjami projektu nowelizacji Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi projektu nowelizacji Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, zapraszamy przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń pacjentów na wysłuchanie publiczne, które odbędzie się 30 lipca 2021 r. (piętek) o godzinie 10.00 w siedzibie Ministerstwa Zdrowia przy ul. Miodowej 15.

Zgłoszenia delegacji (maksymalnie 2 osoby z jednej organizacji) będą przyjmowane do czwartku 29 lipca do godziny 10.00 na adres mailowy sekretariat-mmi@mz.gov.pl. Możliwy będzie również udział zdalny w wydarzeniu.

Link do łączenia zostanie przesłany na zgłoszone adresy mailowe.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/zaproszenie-dla-przedstawicieli-organizacji-i-stowarzyszen-pacjenckich-na-wysluchanie-publiczne?fbclid=IwAR2L4iHF5rDPba_eZ2q4tlV5HWcKQwj1gp34cY6fdI8hM3i_3wl7W6ZnKcA