XXV Konferencja Zdrowych Miast Polskich

Toruń, 5 – 7 października 2016 r.

„ZDROWIE PRZEZ CAŁE ŻYCIE”

25 lat Programu Zdrowe Miasta w Polsce – co udało się osiągnąć a jakie wyzwania przed nami? Organizator: Prezydent Miasta Torunia

Współorganizator: Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich

Miejsce obrad Konferencji:

5 października br. – Centrum Kultury Dwór Artusa, Rynek Staromiejski 6, Toruń 6 i 7 października br. – Hotel Mercure Toruń Centrum, ul. Kraszewskiego 1/3, Toruń

Termin Konferencji:

Konferencja odbędzie się w dniach 5-7 października 2016 r. Rozpoczęcie: 5 października br. godz. 14.00 Zakończenie: 7 października br. ok. godz. 13.00

Odpłatność za udział w Konferencji:

Opłata konferencyjna – 200,00zł. (obejmuje: materiały konferencyjne, udział w imprezach towarzyszących, posiłki – z wyjątkiem śniadań); Opłatę konferencyjną należy wpłacić – do dnia 10 września br. – na poniższe konto: Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich, ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź PKO BP S.A. I O/Łódź, nr: 34 1020 3352 0000 1102 0089 5607 – z dopiskiem: Konferencja – Toruń.

Tematyka Konferencji:

Konferencja poświęcona będzie celom strategicznym Narodowego Programu Zdrowia (2016-2020) takim jak: wydłużenie życia Polaków w zdrowiu, poprawa jakości życia związanej ze zdrowiem oraz ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu. Tematyka Konferencji spójna będzie z priorytetami Światowej Organizacji Zdrowia w VI fazie programu Zdrowe Miasta (2014 – 2018) obejmującymi m.in. redukcję nierówności w zdrowiu oraz promowanie współodpowiedzialności za zdrowie. Podczas Konferencji zaprezentowane zostaną doświadczenia i osiągnięcia miast członkowskich Stowarzyszenia w obszarze szeroko rozumianej profilaktyki zdrowotnej prowadzącej do kształtowania/ugruntowania zdrowia i prozdrowotnych postaw mieszkańców oraz ochrony przed wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem poniższych zagadnień:

  • Zdrowie dzieci i młodzieży.
  • Samorządy dla seniorów.
  • Uzależnienia/przemoc – nabrzmiały problem – skuteczna prewencja. Szczegółowy program Konferencji zostanie opracowany po otrzymaniu zgłoszeń wystąpień uczestników.

Zgłoszenie udziału w Konferencji:

  • zgłoszenie udziału należy przesłać na zał. formularzu do dnia 31 lipca br.
  • zgłoszenie udziału należy przesyłać na adres: m.torunska@um.torun.pl

Streszczenia wystąpień

Streszczenia wystąpień zgłoszonych na Konferencję Streszczenie zgłaszanego wystąpienia – formularz w załączeniu – należy przesłać w formie elektronicznej, do dnia 10 września br., na adres: m.torunska@um.torun.pl.

UWAGA!

  • streszczenie: max. 1 strona formatu A4 , czcionka 12 Times New Roman, pojedyncza interlinia,
  • max. czas prezentacji podczas konferencji – 10 minut

Zakwaterowanie w czasie Konferencji

Dla wszystkich uczestników Konferencji wstępnie zarezerwowano pokoje w Hotelu Mercure Toruń Centrum, przy ul. Kraszewskiego1/3, tel. 56 61 96 350; e-mail:h3421-re@accor.com

Ceny noclegów:

  • Pokój jednoosobowy ze śniadaniem – 170zł. brutto/doba
  • Pokój dwuosobowy ze śniadaniem – 220zł. brutto/doba

Rezerwacja obowiązuje do 10 września br. – hasło: Konferencja Zdrowych Miast Polskich

UWAGA!

Każdy uczestnik rezerwuje nocleg we własnym zakresie.

Sekretariat Konferencji Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia, ul. Fałata 39, 87-100 Toruń Tel. 56 61 18 452; e-mail: m.torunska@um.torun.pl

Informacja o konferencji oraz wszystkie formularze dostępne są na stronie urzędowej miasta Torunia www.um.torun.pl w zakładce ZDROWIE oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich www.szmp.pl