XI Forum Liderów Organizacji Pacjentów

Z okazji Światowego Dnia Chorego, 10 i 11 lutego w Warszawie, po raz jedenasty odbędzie się Forum Liderów Organizacji Pacjentów. Spotkanie organizowane przez Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej umożliwia integrację środowiska pacjentów oraz osób działających na ich rzecz. W dwudniowej konferencji wezmą udział przedstawiciele administracji, urzędnicy, eksperci związani ze światem zdrowia.

Celem Forum Liderów jest przede wszystkim sprzyjanie inicjowaniu rozwiązań, które przyczynią się do poprawy systemowej opieki nad pacjentem. Organizatorzy pragną zachęcić osoby odpowiedzialne za kształtowanie polityki zdrowotnej państwa do zwrócenia uwagi na niezaspokojone potrzeby pacjentów oraz problemy, z którymi borykają się w codziennej działalności przedstawiciele organizacji pacjentów. Doświadczenie ostatnich lat wskazuje, że dialog i wnioski z Forum zaowocowały spełnieniem wielu postulatów środowiska pacjentów, szczególnie w zakresie dostępności do nowoczesnych, skutecznych terapii, jak również zmian legislacyjnych. Jednym z najważniejszych osiągnięć oczekiwanych przez środowisko organizacji pacjentów stało się uchwalenie Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, której idea została zainicjowana podczas wcześniejszych edycji Forum.