Wprowadzony zostanie model kompleksowej opieki dla pacjentów z nowotworem jelita grubego

Do 5 maja trwa nabór specjalistycznych placówek, które zaczną realizować nowy model opieki nad pacjentami z nowotworem jelita grubego. Najważniejsza zmiana polega na tym, że leczenie pacjenta będzie koordynowane począwszy od diagnostyki, przez leczenie, wsparcie psychologiczne, skończywszy na monitorowaniu jego stanu po przebytej chorobie nowotworowej.

– Wprowadzamy model kompleksowej opieki onkologicznej dla pacjentów z nowotworem jelita grubego – mówi wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski. – W 2019 roku zaczęliśmy wprowadzać skoordynowany model opieki onkologicznej uruchamiając pierwsze wyspecjalizowane jednostki Breast Cancer Units, czyli placówki, w których pacjentki z rakiem piersi mają zapewnioną diagnostykę, leczenie, rehabilitację oraz wsparcie psychologiczne. Teraz z takiej kompleksowej opieki będą mogli skorzystać pacjenci z nowotworem jelita grubego, ale to nie koniec. Pracujemy nad opracowaniem modelu kolejnych Cancer Units: dla nowotworów złośliwych płuc, a także nowotworów ginekologicznych i urologicznych.

Kompleksową opieką nad pacjentami zajmą się specjalistyczne placówki. W jednostkach odpowiedzialnych za koordynację procesu diagnostycznego i terapeutycznego zostaną wyznaczeni koordynatorzy, których zadaniem będzie nadzór nad planem diagnostyki i leczenia danego pacjenta. To do koordynatora będzie należało np.: ustalanie terminów wizyt i zabiegów, dzięki czemu pacjent szybciej powinien otrzymać konieczną pomoc.

Model kompleksowej opieki onkologicznej w nowotworach jelita grubego zakłada, że centra kompetencji zapewnią:

  1. infrastrukturę i potencjał wykonawczy do realizacji niezbędnych świadczeń w zakresie: diagnostyki nowotworu jelita grubego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia szpitalnego (chirurgicznego, systemowego), programów zdrowotnych (lekowych), radioterapii oraz brachyterapii, a także wsparcie w zakresie uzyskania świadczeń opieki hospicyjnej;
  2. możliwość wykonania wszystkich koniecznych badań diagnostycznych;
  3. koordynację procesu diagnostycznego i terapeutycznego – ośrodek wyznaczy koordynatora organizacyjnego, nadzorującego cały plan diagnostyki i leczenia danego pacjenta; do jego zadań będzie należało w szczególności ustalanie terminów wizyt i zabiegów oraz nadzorowanie dokumentacji;
  4. wielodyscyplinarne zespoły diagnostyczno-terapeutyczne składające się ze specjalistów chirurgii ogólnej lub chirurgii onkologicznej, radioterapii onkologicznej, onkologii klinicznej, radiologii i patomorfologii;
  5. systematyczne monitorowanie efektów procesu terapeutycznego oraz stanu pacjenta po zakończeniu leczenia.

 

9 kwietnia weszły w życie dwa rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych – z zakresu leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Wprowadzone zmiany w zakresie świadczeń gwarantowanych (Dz.U. 2020 poz. 542 i Dz.U. 2021 poz. 543) stanowią kontynuację kompleksowej reformy w zakresie onkologii, prowadzonej przez resort zdrowia we współpracy z ekspertami z dziedziny zdrowia publicznego, ekonomiki zdrowa oraz medycyny. Jej podstawę stanowi koncepcja koordynowanej opieki nad pacjentem onkologicznym. Model kompleksowej opieki dla kolejnej grupy pacjentów jest zgodny z Narodową Strategią Onkologiczną na lata 2020-2030. Sukcesywnie wprowadzane są nowe rozwiązania organizacyjne, które mają wyeliminować negatywne zjawiska w onkologii, takie jak fragmentacja opieki, rozproszenie świadczeń i ośrodków onkologicznych. Wpływały one na jakość leczenia onkologicznego, a co za tym idzie na szanse pacjentów na wyjście z choroby nowotworowej. Nowotwory złośliwe jelita grubego są najczęściej występującymi nowotworami złośliwymi wśród wszystkich zachorowań na nowotwory w Polsce. Liczba zgonów wykazywała w latach 2012-2016 tendencję wzrostową. Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów w 2016 roku zanotowano o 13,4 proc. więcej nowych przypadków niż w roku 2012.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych Dz.U. 2020 poz. 542

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Dz.U. 2021 poz. 543

[źródło: www.gov.pl]