Więcej miejsc rezydenckich dla lekarzy

Lekarze zadowoleni ze zwiększenia liczby miejsc rezydenckich Minister zdrowia przyznał ich ponad 5,7 tys.  na najbliższe, październikowe postępowanie kwalifikacyjne na specjalizacje lekarskie. Niemal 1,9 tys. miejsc przyznano w dziedzinach priorytetowych.

W porównaniu z ubiegłorocznym postępowaniem jesiennym liczba rezydentur wzrosła dwukrotnie i jest to – jak dotąd – największa liczba rezydentur, jaka została przyznana w jednym postępowaniu.

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz jest zadowolony ale zaznacza, że decyzja ta nie jest równoważna z ostatecznym przyznaniem rezydentur.

„Pamiętajmy, że nie zmienił się sposób rozdzielania i nie zostały wprowadzone żadne mechanizmy zachęcające młodych lekarzy do wybierania takiej, a nie innej specjalizacji” – komentował prezes NRL.

Zwrócił także uwagę, że nadal lekarz nie może złożyć dokumentów na rezydentury w dwóch dziedzinach (pierwszego i drugiego wyboru), co – jego zdaniem – znacznie polepszyłoby sytuację obsadzania miejsc.

Resort zdrowia największą liczbę miejsc szkoleniowych przyznał w dziedzinach: choroby wewnętrzne (997), pediatria (405), medycyna rodzinna (359), psychiatria (323), chirurgia ogólna (285) i medycyna ratunkowa (281).