W sobotę 13 czerwca przypada drugi ogólnopolski Dzień Świadomości Niewydolności Serca

Na kilka dni przed – 9 czerwca Polskie Towarzystwo Kardiologiczne poinformowało o nowych wytycznych dotyczących leczenia niewydolności serca na konferencji prasowej w Warszawie. Lekarze rodzinni zmiany przyjmują z zadowoleniem.

Doktor Jacek Krajewski – szef Federacji Porozumienie Zielonogórskie, organizacji, która skupia najwięcej lekarzy rodzinnych mówi, że takie wytyczne pomogą im w pracy, jeśli będą możliwe do realizacji.

„To są zalecenia praktyczne, do wykorzystania na co dzień, dotyczące zarówno rozpoznawania, leczenia i rozwiązywania różnych problemów oraz, co istotne, zapobiegające rozwojowi niewydolności serca”– przekonywała Profesor Jadwiga Nessler z Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego