Tylko 4 proc. Polek karmi swoje dzieci zgodnie z zaleceniami WHO

Tylko 4 proc. Polek karmi swoje dzieci zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia – czyli przez pierwsze pół roku wyłącznie piersią.

Poznaliśmy wyniki raportu opracowanego na podstawie badania przeprowadzonego w latach 2014-2015.

„Jesteśmy na jednym z ostatnich miejsc wśród krajów europejskich” – podkreśla główna autorka raportu prof. Barbara Królak-Olejnik, kierownik Kliniki Neonatologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Jak oceniła, tak złe wyniki można tłumaczyć niewłaściwym przestrzeganiem przez personel medyczny standardów opieki okołoporodowej nad matką i noworodkiem.

Neonatolog zaznaczyła, że dane uzyskane w badaniu są dobrym punktem wyjścia do tego, aby poprawić opiekę okołoporodową nad mamami i dziećmi, głównie poprzez edukację, nie tylko matek, ale przede wszystkim personelu sprawującego opiekę nad matką i dzieckiem.

WHO rekomenduje, by przez pierwsze sześć miesięcy od przyjścia dziecka na świat karmić je wyłącznie piersią. Z badań wynika bowiem, że przekłada się to w przyszłości na mniejsze ryzyko wielu schorzeń, w tym dotyczących układu immunologicznego, jak alergie i astma, ale też cywilizacyjnych, jak choroby serca, nadciśnienie, otyłość i innych problemów zdrowotnych.

 

źródło: PAP