• Autyzm to inny sposób bycia człowiekiem

    Włączanie i różnorodność neurologiczna - takie hasło przyświeca Organizacji Narodów Zjednoczonych w nowej strategii walki z autyzmem. To właśnie z inicjatywy ONZ obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.

  • Cała prawda o ludziach z zespołem Downa. Dziś ich dzień.

    Dziś (21 marca) przypada Światowy Dzień Zespołu Downa. Jest on po to, by promować prawa osób, dotkniętych tym schorzeniem do pełnego uczestniczenia w życiu społecznym.