• Rośnie liczba cięć cesarskich w Polsce.

    Niepokojące dane z polskich porodówek - 40 procent ciąż kończy się cesarskim cięciem! Liczba podwoiła się w ciągu niespełna dwóch dekad. Według danych Instytutu Matki i Dziecka, w 1999 roku prawie 20 procent dzieci przychodziło na świat poprzez cesarskie cięcie, obecnie około 40 procent ciąż w naszym kraju kończy się operacyjnie.